Inspiral

 

Po špirále zvonka dovnútra a zvnútra von.

Keď sa prestávame držať vonkajších realít a s nimi spojených presvedčení, lipnutí a programov. Keď prenikáme hlbšie a hlbšie dovnútra, aby sme konečne Uvideli. Poznali. Pochopili. Prijali. Uvolnili… 

A prenikli opäť len hlbšie. 

Aby sme sa rozpamätali a naučili odznova. Inak. V súlade. V toku, v kreativite, radosti, inšpirácii, odvahe, sile, múdrosti, láske…

Aby sme pustili všetko, čo neslúži. 

Uvoľnili oťaže, rozviazali uzle, rozpustili lepence a zdvihli kotvy. Do úplne Nových realít. Novými spôsobmi. Novými cestami. 

A stali sa tým!

Zámerom pre túto platformu je, aby som sa podelila o seba a tvorbu, ktorá cezo mňa tečie. Nech môžeme byť spolu:

INSPIRovaní 

INSPIRo v nádychu

INSPIRit v Duchu, s Duchom

INSPIRal v špirále života, ktorá sa prelína celým naším mikrokozmom aj makrokozmom

zuzana@inspiral.blog