Unschooling a rozvoj vedomia

  • O tom, ako vzdelávací proces nie je oddelený od samotného žitia nášho života.
  • O tom, ako rastie a učí sa nie len dieťa, ale aj rodič.
  • O prekvapeniach, fascinácii a radosti z poznávania života.
  • O objavovaní svojich hĺbok a úrovní existencie
  • O sebapoznaní, raste a vnútornom oslobodzovaní
  • A v neposlednom rade o tom, ako si to sami tvoríme :).

Nevysvetľujem, čo unschooling je ani ako sa líši od bežného domáceho vzdelávania. Kto sa potrebuje viac zorientovať a inšpirovať, odporúčam tieto zdroje:

Hodnoty, ktoré
napĺňajú naše dni

Reportáž z komunity
alias
Na návšteve v SpoluZemi

Systém vonku
Systém vnútri

Z denníka
unschoolerky –
ABECEDA

Z denníka
unschoolerky –
PIZZA

Rozvoj vedomia

Moussonov plenér

Z denníka unschoolerky – BOHÉMA

Klárin swap

Tvoríme Michalovce

Rodičovská správa

Z denníka unschoolerky – 
ZLATÝ BÝK

Reportáž z komunity – tentokrát na POBYTE v SpoluZemi

Z denníka unschoolerky – FREYINO POSOLSTVO

Buď tou zmenou, ktorú si praješ uvidieť

Život si čarujeme sami

Z denníka unschoolerky-

HARRY POTTER A KAMEŇ ÚRAZU

Z denníka unschoolerky-

AKÚ PLANÉTU TVORÍME

Ako BYŤ (s deťmi)

zuzana@inspiral.blog