Akcie

Po podnetoch a otázkach zo svojho okolia som sa rozhodla usporiadať podporné stretnutie na tému pomenovanú Ako BYŤ (s deťmi). Viac do hĺbky je téma nastolena v blogovom článku tu.

Nie len pre maminy na domácom vzdelávaní, ale pre každého, kto hľadá živé spojenie so sebou samým. 

Odrazovým mostíkom pre našu diskusiu bude prítomný okamih a stav vedomia, z ktorého fungujeme, no dotknúť sa môžeme akejkoľvej témy, ktorá sa v danom momente vypýta – vzťahy a osobné hranice, vzdelávanie a výchova, sebeláska, presah programov a blokov… rozhodujúca je úroveň vedomia, z ktorej nahliadame a konáme.

Kvalitu a obsah môžete spouvytvárať vašimi otázkami a zdieľaním svojich skúseností. 

Teším sa na naše spoločné stretnutie a rast!

zuzana@inspiral.blog