Obrazy

Maľby, ktoré prišli z hĺbky duše, boli rozpoznané vnútorným zrakom a zrodili sa v dielni Aateliéru s odbornou a láskavou podporou Anny Matty.

Odporúčaný príspevok sa líši podľa typu a veľkosti zvoleného formátu. Podporíte ním rozvoj michalovského umenia v občianskom združení An Atelier. Obrazy sú k dispozícii priamo v ateliéri prípadne po dohode aj poštou. Neváhajte nás kontaktovať na zuzana@inspiral.blog alebo anatelier.sk@gmail.com

Špirála života

In Spiral. V špirále života. Zvnútra von a zvonka do vnútra. V božskej harmónii a múdrosti. V kozmickom tvorení.

Al Hadiyah

Tá, ktorá sprevádza ostatných do Svetla.

Nové vedomie

Rodí sa v hĺbke našej podstaty. Čisté, božské, plné lásky. 

zuzana@inspiral.blog