O mne

Od malička som bola “iná”. Základ pre túto inakosť som našla priamo vo svojej rodine. “Iná” bola už moja mamina, ktorá hneď po páde minulého režimu začala vyučovať jógu a experimentovať s makrobiotickým varením ešte v takých časoch, kedy väčšina ľudí ani netušila, čo sú to za názvy :). 

Svoju cestičku som si však v tomto prostredí nachádzala sama. Už v detstve som si uvedomila, že som prirodzený vegetarián. K tomu som podľa kníh začala aj ja sama cvičiť jogu a taoistické meditačné praktiky. Do života mi v puberte vstúpil aj orientálny tanec a spojenie so ženskou silou. 

Fascinácia božskou múdrosťou tela sa do mňa vryla a ja som šla študovať medicínu do Brna. Po dvoch rokoch sklamania, že medicína nie je o zdraví ani o božskej inteligencii som sa rozhodla, že chcem nájsť iný študijný odbor, ktorý by lepšie vystihoval moje vnútorné cítenie a presvedčenie. Podarilo sa. V Prahe som objavila Palestru – Vysokú školu telesnej výchovy a športu, ktorá mi ponúkla vybalansované skĺbenie biomedicínskych predmetov v kombinácii s rôznymi druhmi športov. Ich vlastným cvičením, ale i didaktikou a psychológiou. Súčasťou mojej praxe sa stali aj masáže a poznanie liečivého dotyku. Od ukončenia mojich štúdií však už ubehlo vyše 10 rokov. 

 Medzitým sa mi narodili dve dcéry. Priviedla som ich na svet doma, do svojich rúk, v kruhu lásky a podpory. A doma ich aj vzdeláme, hoci tento termín mi nepríde dostatočne vystížný. Jednoducho si volíme to, čo cítime, že je s nami v súlade a neúčastníme sa na tom, čo s nami v súlade nie je. V praxi to často znamená, že nejdeme cestami, ktorými kráča väčšina a nerobíme nič automaticky, zo zvyku alebo komfortu. 

Moje životné skúsenosti, vnútorná práca na sebe a rozvoj vedomia pokročili natoľko, že k životu, k sebe a k ostatným pristupujem inak, než je zatiaľ pre väčšinu ľudí bežné. Naučila som sa (a stále sa učím viac a viac) hľadieť za oponu ilúzií. Za naše vzorce a presvedčenia. Za naše emocionálne zranenia a zacyklené bludné šablóny. Za naše falošné presvedčenia a zdroj utrpenia. A pochopila som, ako s tým priamo súvisí naše fyzické telo. Na základe toho žijem a tvorím. Nie preto a nie tak, aby som ostatným dávala inštrukcie a pokyny. Ale tak, aby sa ostatní mohli naučiť cítiť a vnímať skrze svoje vlastné prebudené vedomie. Ak cítiš, že ťa tento prístup oslovuje, ak cítiš, že si v živote dospel/a do úrovne, kedy preberáš za seba zodpovednosť a praješ si slobodne a odvážne sa rozvíjať, som tu – s možnosťou osvetliť ti mnohé zákutia cesty k sebe samému. Som tu ako príležitosť skrze moje vlastné poznanie, skúsenosti a úroveň vedomia aktivovať v tebe semienka a kľúče pre tvoj vlastný rast. 

zuzana@inspiral.blog