Indivduálna podpora

Sprievodcovstvo a podpora na Tvojej ceste rozvoja vedomia. Poznávanie hĺbok svojho tela, presah fungovania z mysle/ega, integrácia nespracovaných emócií, uvolnenie blokov a vzorcov, ktoré bránia k dosahovaniu vyšších stavov vedomia slobody, radosti a lásky. Hlboká energetická harmonizácia na telesnej i duchovnej úrovni.

Práca s telom, dychom, energiou, dotykom, bylinami, zvukom… všetko, čo sa v danom momente vypýta ako to, čo je v najvyššom súlade s naším Vyšším Ja.

Odporúčaný príspevok je 30 eur za hodinu a štvrť spoločného času.

zuzana@inspiral.blog