Vďaka

Za všetky matky levice
Za každú pusu na líce
Za každé dieťa, ktoré stoj čo stoj
Uháji svoj posvätný priestor

Pocta predkom

V pamäti predkov skrz naše kosti a krv
Môžme sa ohliadnuť a pochopiť prv

Než v našich myšlienkach necháme zabudnúť
Kto sme a čia vôľa buď

Alchýmia

Otváram brány dokorán
Čo bolo stiahnuté, to popúšťam

Kde bola tma, strach a kŕče
Tam tep môjho srdca živo tlčie

Očami srdca

Tak ako dieťa s očami dokorán,
Ked pozoruje okolitý svet,
Prebúdzam svojich sedem brán,
Kde nachádzam svoj stred

Jednota v sebe

Boj proti niečomu
Stavia nás do postoja
Kde čakáme pohromu 
Zvolávame do zbroja

Posledný deň na Zemi

Keby toto bol môj posledný deň
Na modrej planéte zvanej Zem
Otvorila by som oči viac
Nech vidím, koľko je tu krás

Stvorení

Na parkovisku pri Bille

Pretekám rukami Boha
Ako prúd divokej rieky
Tvárna, a predsa uchopiť sa nedá
Zrodená z tejto dynamiky

Na parkovisku pri Bille
Plot a za ním iný svet
Starenka drobunká
Pod dekou schúlená

 

Keď sneží v nás

Tichúčko padá sneh

Pokojne nečujne halí náš svet

Z šíreho neba navôkol

Poslovia ticha prídu k nám napokon

zuzana@inspiral.blog