Jednota v sebe

Boj proti niečomu
Stavia nás do postoja
Kde čakáme pohromu
Zvolávame do zbroja

Veríme tak myšlienke,
Že robíme správnu vec
Netušiac, že sme v domnienke
A tak ti teraz vravím Vedz!

Keď ponoríš sa do hlbín svojho Bytia
Tam odpovede nájdeš na všetko
Tam pochopíš zmysel celého žitia
Čo trpké bolo chutí naraz sladko

Nik to však neurobí za teba
Na cestu sa vydáš sám
Postupne prenikáš dovnútra, do seba
Kde uzrieš rozmery fikcií a fám

V tom lese hlbokom
Kde temnota je najväčšia
Zisťuješ, že si klenotom
Keď všetky tvoje aspekty sa zjednotia

Že nie je kam sa ponáhľať
Lebo na mieste už dávno si
A z tohto bodu žiť a konať
Činí ten rozdiel masívny

Tam jednota sa dosahuje
Pretože to umožnuješ
Tam s temnotou sa nebojuje
Leč v prijatí sa presahuje

zuzana@inspiral.blog