Na parkovisku pri Bille

Na parkovisku pri Bille
Plot a za ním iný svet
Starenka drobunká
Pod dekou schúlená
Na vozíčku posadená
Čo odohráva sa v jej hlave?
Čo prežíva jej srdce?
Keď na sklonku svojho života
Ocitá sa takmer tam
Kde bola v jeho začiatku
,,kočíkovaná”
Tlačená na kolieskach
Nech je trochu na vzduchu…
Nech sa vyvenčí…
Možno ju vtedy mamička
Aspoň čičíkala
Spievala jej piesne
Alebo sa na ňu aspoň usmievala
Ona mohla vidieť jej starostlivú tvár
Počuť jej milujúci hlas
Dnes však na sklonku života
Tlačí ju za jej chrbtom muž
Ktorý je prílišne zaujatý 
Svojím mobilom
V areáli domova dôchodcov
Tam vedľa parkoviska pri Bille