Ďakujem za rezerváciu.

Na tvoj email sme poslali potvrdenie rezervácie. 

V prípade, že sa nemôžete dostaviť, nezabudnite svoju rezerváciu zrušiť.
Odkaz na zrušenie nájdete v potvrdzovacom emaili. Umožníte tým vstup na akciu pre tých, ktorí sa kvôli naplnenej kapacite nemohli prihlásiť.
Ďakujeme za pochopenie.

zuzana@inspiral.blog