Stvorení

Pretekám rukami Boha
Ako prúd divokej rieky
Tvárna, a predsa uchopiť sa nedá
Zrodená z tejto dynamiky

Extáza svätej Terezy
Alebo Matky Zeme
Či ženy, ktorá práve dieťa porodí
Z lona či jadra zeme

Plodivý princíp Otca Kozmu
Slnečné lúče jeho tvorby
Čo dopadajú na moju kožu
Do jadra buniek i na všetky moje voľby

Zrodená som z Otca a Matky
Kozmických našich rodičov
Tak ako kvety, zvery, ja aj ty
Pretkaní rovnakým božským princípom