Z denníka Unschoolerky – AKÚ PLANÉTU TVORÍME

Tento týždeň som dvakrát nezávisle na sebe dostala tú istú otázku na náš unschooling: Freya má 7 rokov, aké témy ju teraz zaujímajú, čomu sa spolu venujete? 

V oboch prípadoch som sa po mojej odpovedi dočkala prekvapených reakcií. A tak ma to inšpirovalo k napísaniu tohto článku. 

Mnoho ľudí si pod pojmom domáce vzdálavanie predstavuje niečo, čo mu jeho mentálne pole predhodí ako vysvetlenie tohto významu. 

Mnoho ľudí si pri pomyslení na dieťa tiež predstaví len svoj vlastný mentálny konštrukt toho, čo preňho dieťa predstavuje. Aké je, aké by malo byť, čo by nemalo robiť a čo by naopak robiť a vedieť malo. Málokto sa zamýšľa, odkiaľ tieto mentálne koncepty vôbec pochádzajú, prečo im veríme a prečo na nich vôbec trváme. 

A tak sa dnes rozpíšem nie len o tom, akým témam sa s Freyou venujeme, ale aj o tom, ako spolu nažívame, ako tvoríme svoje vzťahy aj naše činnosti. Teda z akého miesta v sebe fungujeme, pretože to je základ, ktorý má vplyv na všetko, čo robíme, teda aj na to, ako v našom prípade vyzerá unschooling.

Ale aby som sa vrátila k odpovedi na úvodnú otázku – v súčasnosti sa Freya zaoberá manipuláciou a zneužitím moci na úrovni blízkych vzťahov aj politicko mocenských organizácií. Zaujíma sa o vydieranie, tresty, manipuláciu a presadzovanie dominancie v prípade jednotlivcov aj celých kolektívov. Vo vlastnej rodine, vo svojom okolí aj v štáte. V súčasnej dobe aj rôznych epochách v minulosti. Zaujíma sa o voľby, vedenie štátu, panovníkov, revolúcie, vojenské zriadenia, náboženské systémy, kmeňové zoskupenia, život a organizáciu prírodných národov a domorodých kmeňov atď.

V rámci jej otázok a smerovania jej vnútorného záujmu sa dotýkame rôznych oblastí – histórie, geografie, biológie, techniky, politiky, sociológie, antropológie… Samozrejme, nikdy jednotlivé predmety nečleníme a ona ich ani takto nevie pomenovať. Sama totiž ani neuvažuje o pojme vzdelávanie či výuka. Skrátka sa občas zobudí so zvedavou otázkou, a tak sa trebárs ešte pol hodiny v posteli rozprávame, kým nám nevyhladne. Ako napríklad dnes, že kto je Paulo Coelho. A tak sme sa dostali od literatúry až k Brazílii, ilegálnej ťažbe dreva v dažďových pralesoch a dopadoch na kvalitu života na tejto plánete. Na úroveň nevedomia v súčasnej spoločnosti, na znečisťovanie životného prostredia odevným priemyslom, na vykorisťovanie zamestnancov textilných fabrík v azijských krajinách a pod.

Vrtá jej hlavou, ako to všetko ľudia môžu dopustit – napríklad nakupovať spotrebný tovar bez ohľadu na dobro všetkých článkov v reťazci.

-,,Mami, a to aj ja s Medou som tak blbá?”

-,,Ako to myslíš? Ja som také slovo ani nepoužila…”

-,,No ale ľudia blbí, keď sa tak chovajú. A ja s Medou sme ešte deti, veľa toho nevieme, takže 

  aj my sa tak chováme?”

-,,Ty s Medou ste sa narodili do súčasnej spoločnosti, ktorá čelí mnohým problémom a nevie si      

  rady. Ľudia si totiž väčšinou nevedia poradiť ani sami so sebou. Preto treba mať najskôr 

  zodpovednosť sám za seba. A všetkým, čo sa dozvedáš, učíš a čo si uvedomuješ, tým získavaš 

  možnosť to spoznať, preskúmať a urobiť vedomú voľbu.”

-,,Ako minule, keď sa mi nepáčilo, ako so mnou “XY” manipulovala, aby som urobila to, čo odo    

  mňa chcela. A potom si mi ukázala, že robím to isté Mede, keď som chcela jej hračku. Tak som   

  sa rozhodla jej ju nechať…”

-,,Áno, to je tiež jeden z príkladov. Je len na tebe, ako sa zachováš, ale najskôr musíš rozumieť,   

  aké sily v tebe a na teba pôsobia a prečo sa rozhoduješ tak, ako sa rozhoduješ. Až potom si   

  môžeš skutočne slobodne vybrať.”

My všetci sme sa narodili do nevedomosti tohto sveta. A len my sami sa z nej môžeme prebudiť. A vystúpiť. Väčšinou je to proces postupný a dlhodobý. Ale nik ho nemôže spraviť za nás. Je to našou vlastnou úlohou a zodpovednosťou. Nik nás to nenaučí. Môžeme sa len vzájomne inšpirovať a podporovať. A v prípade detí? Môžeme im svojím príkladom a pôsobením asistovať. Nemôžeme ich však naučiť nič, čo skutočne sami nevieme. Nemôžeme im dať nič, čo skutočne sami nemáme. A preto aj v prípade detí je našou zodpovednosťou, na čo sa zameriavame a aké Vedomie v sebe pestujeme. Je našou vlastnou zodpovednosťou, akú planétu tvoríme.

Pridaj komentár